DORADZTWO PODATKOWE

Nasi Partnerzy – doradcy podatkowy kompleksowo doradzą Państwu w zakresie prawa podatkowego.
Specjalizują się m.in. w zakresie stosowania prawa podatkowego przy rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków publicznych, w tym kwalifikowalności podatku VAT w projektach. Jeśli planują Państwo dofinansować swój projekt środkami publicznymi lub realizują współfinansowane przedsięwzięcie, zapraszamy do kontaktu.
Oferujemy również wsparcie w zakresie rozpoczynania działalności zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółek czy organizacji pozarządowych. Przeprowadzimy Państwu niezbędne analizy oraz wskażemy optymalne rozwiązanie.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Oferujemy Państwu prowadzenie Państwa spraw przed organami podatkowym oraz organami administracji publicznej, w tym również w zakresie sądowej kontroli decyzji. Ponadto udzielanie niezbędnych wyjaśnień organom podczas czynności sprawdzających i kontrolnych, analizujemy Państwa otrzymane pism i formułujemy odpowiedzi.