Rozwijaj firmę szybko i pewnie w oparciu o dane

W szybko rozwijającej się firmie, intuicja przestaje wystarczać do podejmowania trafnych decyzji. Na podstawie analiz finansowych i strategicznych wspólnie zaplanujemy Twój kierunek rozwoju.

Usługi rozwoju strategicznego

Jak możemy Ci pomóc?

Planowanie strategiczne

Plan zorientowany na cele z uwzględnieniem ryzyka finansowego i podatkowego.

Prognozowanie i analiza opłacalności inwestycji

Świadome, oparte na danych  inwestowanie kapitału.

Planowanie strategiczne

Plan zorientowany na cele z uwzględnieniem ryzyka finansowego i podatkowego.

Prognozowanie i analiza opłacalności inwestycji

Świadome, oparte na danych  inwestowanie kapitału.

Controlling i analizy finansowe

Dane finansowe to bogate źródło wniosków w całym przedsiębiorstwie.

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Niezastąpiony partner do kompleksowego zarządzania finansami Twojej firmy.

Controlling i analizy finansowe

Dane finansowe to bogate źródło wniosków w całym przedsiębiorstwie.

Zewnętrzny dyrektor finansowy

Niezastąpiony partner do kompleksowego zarządzania finansami Twojej firmy.

Planowanie strategiczne 

O usłudze

Zyskaj pewność, że podejmowane decyzje prowadzą Twój biznes we właściwym kierunku.

Podążanie we właściwym kierunku – to właśnie rezultat dobrej strategii biznesowej.

W unikatowy sposób łączymy kompetencje w zakresie strategii i zarządzania, z profesjonalną analizą finansową.

W efekcie otrzymasz strategię rozwoju firmy z uwzględnieniem ryzyka finansowego i podatkowego.

Korzyści

• Świadomość struktury przychodów i kosztów
• Poprawa rentowności firmy
• Lepsza orientacja  na cele

Z jakich narzędzi korzystamy

Zmapujemy Twój biznes za pomocą: Analizy SWOT, Analizy Kluczowych Czynników Sukcesu (KSC), Zrównoważonej Karta Wyników (BSC), mapy kompetencji i Business Model Canvas.
W efekcie stworzymy narzędzia dopasowane do Twojej skali i potrzeb. 

Harmonogram współpracy

Podsumowanie

Co dotychczas wiesz? Gdzie jesteś?
Jakie masz przewagi, wartości, słabe i mocne strony? Jak wygląda otoczenie i konkurencja

Zaplanowanie

Stworzymy mapę celów i działań, która ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wdrożenie

Pomożemy wdrożyć przyjęte rozwiązania, przygotować do tego zespół i zasoby.

Planowanie strategiczne 

O usłudze

Zyskaj pewność, że podejmowane decyzje prowadzą Twój biznes we właściwym kierunku.

Podążanie we właściwym kierunku – to właśnie rezultat dobrej strategii biznesowej.

W unikatowy sposób łączymy kompetencje w zakresie strategii i zarządzania, z profesjonalną analizą finansową.

W efekcie otrzymasz strategię rozwoju firmy z uwzględnieniem ryzyka finansowego i podatkowego.

Korzyści

• Świadomość struktury przychodów i kosztów
• Poprawa rentowności firmy
• Lepsza orientacja  na cele

Z jakich narzędzi korzystamy

Zmapujemy Twój biznes za pomocą: Analizy SWOT, Analizy Kluczowych Czynników Sukcesu (KSC), Zrównoważonej Karta Wyników (BSC), mapy kompetencji i Business Model Canvas.
W efekcie stworzymy narzędzia dopasowane do Twojej skali i potrzeb. 

Harmonogram współpracy

Podsumowanie

Co dotychczas wiesz? Gdzie jesteś?
Jakie masz przewagi, wartości, słabe i mocne strony?
Jak wygląda otoczenie i konkurencja

Zaplanowanie

Stworzymy mapę celów i działań, która ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem.

Wdrożenie

Pomożemy wdrożyć przyjęte rozwiązania, przygotować do tego zespół i zasoby.

Prognozowanie
i analiza opłacalności inwestycji 

O usłudze

Myślisz o inwestycji, ale nie wiesz jak sprawdzić jej opłacalność? Zewnętrzne instytucje finansowe oczekują od Ciebie analizy finansowej?  A może po prostu chciałbyś zaplanować budżet w swojej firmie?

Na podstawie Twoich danych finansowych, specyfiki branży, otoczenia i etapu rozwoju firmy wykonujemy analizy finansowe oraz budżety uwzględniając ryzyko inwestycji.

Harmonogram współpracy

Analiza

Przeanalizujemy, jakie czynniki będą miały wpływ na sukces Twojej inwestycji oraz jakie ryzyko należy uwzględnić.

Tworzenie prognoz

Wykorzystujemy naszą wiedzę
i doświadczenie, by w połączeniu
z dokonaną analizą danych przewidzieć najbardziej prawdopodobny scenariusz realizacji.

Analiza wariantowa
i prezentacja

Realizując inwestycję zwykle rozważasz kilka wariantów, np. z finansowaniem z banku, czy przy wyodrębnieniu spółki celowej. Przeanalizujemy i zaprezentujemy prognozy również z uwzględnieniem przyjętych scenariuszy.

Prognozowanie i analiza opłacalności inwestycji

O usłudze

Myślisz o inwestycji, ale nie wiesz jak sprawdzić jej opłacalność? Zewnętrzne instytucje finansowe oczekują od Ciebie analizy finansowej?  A może po prostu chciałbyś zaplanować budżet w swojej firmie?

Na podstawie Twoich danych finansowych, specyfiki branży, otoczenia i etapu rozwoju firmy wykonujemy analizy finansowe oraz budżety uwzględniając ryzyko inwestycji.

Korzyści

• Trafne decyzje inwestycyjne
• Przeliczona opłacalność inwestycji
• Rozpoznane ryzyko inwestycji

Harmonogram współpracy

Analiza danych

Przeanalizujemy, jakie czynniki będą miały wpływ na sukces Twojej inwestycji oraz jakie ryzyko należy uwzględnić.

Tworzenie prognoz

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, by w połączeniu z dokonaną analizą danych przewidzieć najbardziej prawdopodobny scenariusz realizacji.

Analiza wariantowa i prezentacja

Realizując inwestycję zwykle rozważasz kilka wariantów, np. z finansowaniem z banku, czy przy wyodrębnieniu spółki celowej. Przeanalizujemy i zaprezentujemy prognozy również z uwzględnieniem przyjętych scenariuszy.

Controlling
i analiza finansowa

O usłudze

Osoby decyzyjne muszą dobrze znać dane finansowe swojej firmy, aby podejmować trafne decyzje. 

Eksperci finansowi Primeline Finance przygotowują narzędzia analityczne i controllingowe w dwóch wymiarach:

1. do jednorazowej analizy ułatwiającej podjęcie decyzji,
2. do regularnego raportowania o sytuacji finansowej firmy.

Analiza finansowa pokazuje:

• Dynamikę zmian struktury kosztów i przychodów
• Opłacalność produktów i usług
• Rentowność działów firmy

Harmonogram współpracy

Analiza

Analizujemy potrzeby Twojej organizacji w zakresie narzędzi controllingowych.

Wybór narzędzi

Proponujemy narzędzia dopasowane do skali i charakteru działalności, uwzględniające sposób raportowania danych finansowych.

Wdrożenie

Wdrażamy narzędzia i edukujemy zespół, by mógł wykorzystywać je w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Controlling i analiza finansowa

O usłudze

Osoby decyzyjne muszą dobrze znać dane finansowe swojej firmy, aby podejmować trafne decyzje. 

Eksperci finansowi Primeline Finance przygotowują narzędzia analityczne i controllingowe w dwóch wymiarach:

1. do jednorazowej analizy ułatwiającej podjęcie decyzji,
2. do regularnego raportowania o sytuacji finansowej firmy.

Analiza finansowa pokazuje:

• Dynamikę zmian struktury kosztów i przychodów
• Opłacalność produktów i usług
• Rentowność działów firmy

Harmonogram współpracy

Analiza

Analizujemy potrzeby Twojej organizacji w zakresie narzędzi controllingowych.

Wybór narzędzi

Proponujemy narzędzia dopasowane do skali i charakteru działalności, uwzględniające sposób raportowania danych finansowych.

Wdrożenie

Wdrażamy narzędzia i edukujemy zespół, by mógł wykorzystywać je w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Zewnętrzny dyrektor finansowy

O usłudze

Nasz zespół specjalistów spojrzy na Twoje finanse ze świeżej, zewnętrznej perspektywy i w sposób ciągły zadba o finanse firmy:

✓ Czuwamy nad prawidłowością prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych 

✓ Kontrolujemy koszty, analizuje przychody i wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa 

✓ Analizujemy ryzyko podatkowe 

✓ Analizujemy i prognozujemy przepływy pieniężne 

✓ Współtworzymy strategię finansową oraz strategię rozwoju przedsiębiorstwa

Korzyści

• Trafne decyzje inwestycyjne
• Przeliczona opłacalność inwestycji
• Rozpoznane ryzyko inwestycji

Harmonogram współpracy

Analiza

Oceniamy, jak wyglądają dane i procesy finansowe w Twojej firmie.

Współtworzenie celów

Zespół ekspertów definiuje cele i ustala ich priorytety, aby efekt współpracy był jak największy.

Wdrażanie rozwiązań

Wdrażamy narzędzia i procesy, aby finanse stały się częścią Twojej przewagi konkurencyjnej. 

Zewnętrzny dyrektor finansowy

O usłudze

Zyskaj nową perspektywę na swoje finanse od dyrektora finansowego o wieloletnim doświadczeniu. 

Nasz zespół specjalistów spojrzy na Twoje finanse ze świeżej, zewnętrznej perspektywy i zajmie się najważniejszymi w sposób ciągły zadba o finanse firmy:

✓ Czuwamy nad prawidłowością prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych 

✓ Kontrolujemy koszty, analizuje przychody i wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa 

✓ Analizujemy ryzyko podatkowe 

✓ Analizujemy i prognozujemy przepływy pieniężne 

✓ Współtworzymy strategię finansową oraz strategię rozwoju przedsiębiorstwa

 

Nie musisz zatrudniać Dyrektora Finansowego na pełen etat – w Primeline Finance za stałą kwotę uzyskujesz usługę tej samej jakości. 

Harmonogram współpracy

Analiza

Oceniamy, jak wyglądają dane i procesy finansowe w Twojej firmie.

Współtworzenie celów

Zespół ekspertów definiuje cele i ustala ich priorytety, aby efekt współpracy był jak największy.

Wdrażanie rozwiązań

Wdrażamy narzędzia i edukujemy zespół, by mógł wykorzystywać je w codziennym zarządzaniu przedsiębiorstwem.