Oszczędzaj
czas na formalnościach

Nasi wyspecjalizowani asystenci przejmą czynności zabierające Twój cenny czas, który możesz poświęcać na najważniejsze zadania w Twojej firmie.

W tym możemy Cię wyręczyć: 

AdminIcon01@2x

Rejestracja działalności i zakładanie spółek

• doradztwo związanie z założeniem działalności gospodarczej

• rejestracja działalności w CEIDG

• zakładanie spółek

• dokumentacja związana ze zmianą danych

• dokumentacja związana z likwidacją i przekształceniem

DataBase@2x

Tworzenie i prowadzenie baz danych

• tworzenie i aktualizacja ustalonych baz danych

• przygotowanie i wysyłanie korespondencji

• analiza i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami

• prowadzenie ustalonych ewidencji

• tworzenie bazy klientów / współtworzenie CRM

Papers@2x

Prowadzenie dokumentacji

• wystawianie faktur sprzedaży, korekt i not

• prowadzenie spraw przed urzędami innymi, niż skarbowe

• wykonywanie przelewów (płatności klienta), z kontrolą białej listy

• wypełnianie wniosków do kredytu / leasingu

• sprawozdania do GUS

W tym możemy Cię wyręczyć: 

AdminIcon01@2x

Rejestracja działalności i zakładanie spółek

• doradztwo związanie z założeniem działalności gospodarczej

• rejestracja działalności w CEIDG

• zakładanie spółek

• dokumentacja związana ze zmianą danych

• dokumentacja związana z likwidacją i przekształceniem

DataBase@2x

Tworzenie i prowadzenie baz danych

• tworzenie i aktualizacja ustalonych baz danych

• przygotowanie i wysyłanie korespondencji

• analiza i rozliczanie rozrachunków z kontrahentami

• prowadzenie ustalonych ewidencji

• tworzenie bazy klientów / współtworzenie CRM

Papers@2x

Prowadzenie dokumentacji

• wystawianie faktur sprzedaży, korekt i not

• prowadzenie spraw przed urzędami innymi, niż skarbowe

• wykonywanie przelewów (płatności klienta), z kontrolą białej listy

• wypełnianie wniosków do kredytu / leasingu

• sprawozdania do GUS